top of page

 

Byggesøknad: Når kan man søke selv?

 

Du kan søke selv dersom du skal endre rombruk fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle. For eksempel fra bod til soverom eller stue.

Du kan også søke om et tilbygg der tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen).

 

Andre mindre tiltak kan det også være mulig å søke om selv, men regelverket endres stadig, så hør gjerne med kommunen først. 

 

NB! Det er viktig å huske at veldig ofte innebærer endringer også fasadeendringer, og da er det ofte vanskelig å skille om søknaden trenger ansvarlig søker eller ikke. Videre kan det være andre forhold som f. eks ledninger i bakken, begrensninger i gjeldende plan eller verneverdier som hindrer at man får lov å søke selv. Avklar derfor gjerne med kommunen før du bruker tid på å utarbeide en søknad selv.

bottom of page