top of page

 

Byggesøknad og nødvendige tegninger

Åpne PDF-filene nedenfor for eksempler.

Når man søker om tillatelse til tiltak er det nødvendig med gode og tydelige tegninger.

I første omgang slik at eiere, naboer og saksbehandlere lett forstår situasjon før og etter. Man skiller gjerne mellom tegninger til selve byggesøknad og evt. senere detaljprosjektering. Ved tegninger til byggesøknad er de gjerne i 1:100 format, og viser f. eks ikke hvordan isolasjon eller ventilasjon er detaljprosjektert. Slike mer detaljerte tegninger utarbeides ofte etter at tillatelse er gitt, og da gjerne i 1:50 format. Utførende aktører (snekkere, rørleggere e.l.) kan da bruke de detaljerte tegningene som grunnlag mens de bygger. Man sparer ofte tid i byggeprosess med gode tegninger. Dette ettersom feil under bygging er kostbart og tidkrevende å rette opp. Nedenfor er noen eksempler på våre tegninger til byggesøknad (søknad om tillatelse til tiltak). Perspektivene du ser kan også bearbeides til å bli meget realistiske. Dette gjøres ofte for boliger som skal selges på prospekt.

bottom of page