Generelle vilkår

Last ned våre generelle vilkår her

Åpningstider resepsjon

Man - Fre: 08.00 - 16.00

Holtet 45, 1368 Stabekk

Kontor

© 2019 av PROPER CONSULT AS - Orgnr. 918 842 438 

01

Søknad om seksjonering

Oppdeling av en bygningsmasse i flere bruksenheter slik at flere eiere får enerett til hver sin bolig.

 

02

Søknad om reseksjonering

Ny oppdeling av en seksjonert bygningsmasse.

 

 

04

05

Søknad om grensejustering

Minirapport

Nye eiendomsgrenser mellom to eller flere eiendommer, samtidig som størrelsesforholdet opprettholdes.

 

Forenklet eiendomsanalyse som belyser utviklingspotensial.

 

07

Vedtekter

Informasjon om sameiets eller borettslagets organisering, samt interne retningslinjer og bestemmelser

 

10

Søknad om byggesak

Alle bygningsmessige tiltak som krever tillatelse fra kommunen.

08

Detaljregulering

Oppfølging av kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

11

Ulovlighetsavklaring

Redegjørelse til kommunen som tar for seg om hvorvidt et tiltak er lovlig oppført eller unntatt søknadsplikt.

03

Søknad om deling/arealoverføring

Deling av eksisterende eiendom eller justering av størrelsesforhold mellom to eller flere eiendommer.

 

06

Søknad om dispensasjon

Godkjennelse fra kommunen på bygningsmessige tiltak som er i strid med bestemmelser i plankravet. 

 

09

Mulighetsstudie

Ordinær eiendomsanalyse som belyser utviklingspotensial, beskrivelser av ulike optimaliserte løsninger, samt fullstendige idéskisser utarbeidet av arkitekt.

12

Eiendomsutvikling A-Å

Fullstendig utvikling av aktuell eiendom fra idé- og skissestadiet helt frem til utstedt ferdigattest.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om disse eller andre tjenester.