Våre tjenester

Vi bistår privatpersoner og firmaer med å realisere deres eiendomsplaner. Vi tilbyr arkitekturprosjektering, rådgivning og er ansvarlig søker.

I samarbeid med oss kan dere utarbeide løsninger som er skreddersydd deres behov. I tillegg vil dere selv få muligheten til å ta avgjørelser angående materialer og tekniske løsninger, helt ned på detaljnivå. Vi kjenner godt til gjeldende regelverk, og hjelper dere kombinere ønsker og tanker, og får dette til å fungere som en del av et helhetlig design i tråd med regelverket og praktiske utfordringer.

For mange kan det også dukke opp småting man kommer på, eller vil endre, etter at byggingen allerede har begynt. Med bistand fra oss vil det i mye større grad være anledning til å komme med innspill underveis, og vi kan fungere som bindeledd mellom dere og entreprenør.

Ta gjerne kontakt for noen gode råd, og vi tilbyr blant annet befaring til fast pris.

Vi jobber primært i kommunene i Osloregionen, med flertallet av sakene i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.  

DiBk_logo_rgb_stor.png

Sentral godkjenning

Tiltaksklasse 2

Arkitekturprosjektering

Ansvarlig søker

NAL_staaende_CMYK_pos.jpg

Medlemskap

Vi er medlemmer av Norske arkitekters landsforbund