Kontor

Åpningstider resepsjon

Holtet 45, 1368 Stabekk

Man - Fre: 08.00 - 16.00

© 2019 av PROPER CONSULT AS - Orgnr. 918 842 438 

Byggesøknad

Søknad om alle bygningsmessige tiltak som krever tillatelse fra kommunen.

 

Søknad om seksjonering

Søknad om deling/arealoverføring

Oppdeling av en bygningsmasse i flere seksjoner, og ved reseksjonering: ny oppdeling av en seksjonert bygningsmasse.

 

 

Deling av eksisterende eiendom eller justering av størrelsesforhold mellom to eller flere eiendommer.

 

Mulighetsstudie

Eiendomsanalyse som belyser utviklingspotensial eller andre forhold med mulighet for idéskisser utarbeidet av arkitekt.

Borettslag- og sameiebistand

Vi bistår med å tydeliggjøre sameiet eller borettslagets organisering slik at det blir tydelig hvem som eier/disponerer hva, samt utarbeider nødvendige vedtekter og plantegninger som viser dette på en god måte.

 

Søknad om dispensasjon

Søknad om fravik eller dispensasjon fra gjeldende regelverk eller plan. 

 

Detaljregulering

Søknad om ettergodkjenning

Ulovlighetsavklaring

Søknad om å få ettergodkjent utførte bygningsmessige arbeider som det ikke er søkt om. 

Utarbeidelse av ny reguleringsplan for en bestemt eiendom eller område.

Redegjørelse til kommunen som forespør om et tiltak er lovlig oppført, unntatt søknadsplikt eller må søkes ettergodkjent. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om disse eller andre tjenester.