Byggesøknad

Søknad om alle bygningsmessige tiltak som krever tillatelse fra kommunen.

 

Søknad om seksjonering

Søknad om deling/arealoverføring

Oppdeling av en bygningsmasse i flere seksjoner, og ved reseksjonering: ny oppdeling av en seksjonert bygningsmasse.

 

 

Deling av eksisterende eiendom eller justering av størrelsesforhold mellom to eller flere eiendommer.

 

Mulighetsstudie

Eiendomsanalyse som belyser utviklingspotensial eller andre forhold med mulighet for idéskisser utarbeidet av arkitekt.

Borettslag- og sameiebistand

Vi bistår med å tydeliggjøre sameiet eller borettslagets organisering slik at det blir tydelig hvem som eier/disponerer hva, samt utarbeider nødvendige vedtekter og plantegninger som viser dette på en god måte.

 

Søknad om dispensasjon

Søknad om fravik eller dispensasjon fra gjeldende regelverk eller plan. 

 

Detaljregulering

Søknad om ettergodkjenning

Arkitekturprosjektering

Søknad om å få ettergodkjent utførte bygningsmessige arbeider som det ikke er søkt om. 

Utarbeidelse av ny reguleringsplan for en bestemt eiendom eller område.

Utarbeidelse av nødvendig tegningsgrunnlag

til søknader om byggesak eller for generell

prosjektering
(planer, snitt,  fasader, perspektiver og kart)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om disse eller andre tjenester.

Kontor

Åpningstider resepsjon

Hagaløkkveien 13, 1383 Asker

Man - Fre: 08.00 - 16.00

© 2020 av PROPER CONSULT AS - Orgnr. 918 842 438