top of page

 

Bør man søke om rammetillatelse eller
ett-trinnssøknad?

 

Ett-trinnssøknad er typisk for mindre byggearbeid der man er sikker på at man får tillatelse. Søknaden må være komplett fra start og alle nødvendige foretak må ha erklært ansvar. Det er rimelig å søke om dette når man er sikker på at man får saken gjennom og har dårlig tid. Ett-trinnssøknad kan ha 3 ukers frist eller 12 uker. Det er generelt sett få saker i tettbebygde strøk som har 3 ukers frist. Dette ettersom det da ikke skal være noen dispensasjoner eller uavklarte forhold.

Etter at en ett-trinnstillatelse er gitt kan man sette i gang med å bygge. 

Rammetillatelse er mer aktuelt ved større og mer kompliserte tiltak, eller ved mindre tiltak som har uavklarte forhold. Søknad om rammetillatelse kan spare tiltakshaver for tid og penger da man får sikkerhet for at tiltaket lar seg gjennomføre før en igangsetter full prosjektering. Søknad om rammetillatelse har 12 ukers frist.
Etter rammetillatelse er gitt søker man igangsettingstillatelse før man kan begynne å bygge. 

.

Tilbygg_ferdig_oppført.jpg
bottom of page