top of page

 

Vi tilbyr kurs for de som ønsker å lære litt mer om seksjonering, byggesak eller eiendomsutvikling. 

Vi tilbyr kurs og kurspakker til firmaer, foreninger og privatpersoner. 
Kursene kan også gjennomføres i forbindelse med blant annet "kickoff" og fagdager. 

Flere av kursene er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere.
Man får kursbevis/diplom etter gjennomført kurs.


Vi praktiserer løpende åpen påmelding ved å sende en e-post til post@properconsult.no

Oppgi navn på deltaker(e), kurstittel og fakturaadresse.
Det stilles ingen krav til bakgrunnskunnskap og vi ønsker velkommen til kurs! 

Seksjonering

Lær mer om seksjonering og reseksjonering

På kurset lærer du mer om:

 • Eierseksjonsloven og koblingen til plan- og bygningsloven

 • Hvordan søknader om seksjonering og reseksjonering utformes med vedlegg

 • Hvordan tilleggsareal skal identifiseres og fordeles

 • Kommunen og Kartverket sine roller

 

Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere. 

Varighet: 3 timer (3 poeng). 

Kurset kan avholdes digitalt eller i konferanselokaler.

Kurset kan også avholdes i lokaler etter deres ønske.

Pris kr 3950 (ekskl. mva.)

Ved flere enn 5 deltakere fra samme firma; ta kontakt for pristilbud.

Innføring i Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og hvordan identifisere ulovligheter

Kurset omfatter opplæring i plan- og bygningsloven og byggesaker generelt, inkludert dagens- og tidligere begreper.

Videre er det generell gjennomgang av vanlige spørsmål (f. eks hvordan beregne BYA), hvordan man finner informasjon på kommunen sine hjemmesider, mulige ulovligheter ved byggesak, informasjon om rømningsveier, hvordan tolke seksjoneringstegninger osv. 

Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere. 

Varighet: 1,5 timer (1,5 poeng). 

Kurset kan avholdes digitalt eller i konferanselokaler.

Kurset kan også avholdes i lokaler etter deres ønske.

Pris kr 2450 (ekskl. mva.)

Ved flere enn 5 deltakere fra samme firma; ta kontakt for pristilbud.

Eiendomsinvestering og "flipping"

På kurset lærer du mer om:

 • Gjennomføring og realisering av prosjekter med kort tidshorisont

 • Ulike investeringsobjekter og hvordan du identifiserer de beste

 • Tilgjengelige informasjonskilder og tjenester du bør bli kjent med

 • Typiske fallgruver og hvordan man unngår dem 

Varighet: 7 timer + pauser

Kurset kan avholdes digitalt eller i konferanselokaler.

I konferanselokaler ordnes mat og drikke.

​Pris kr 5950 (ekskl. mva.)

Ved flere enn 5 deltakere fra samme firma; ta kontakt for pristilbud.

 

Ansvarlig søker rollen

På kurset lærer du mer om:

 • Hvordan fylle ut skjemaer og skrive redegjørelser

 • Tilgjengelige informasjonskilder og tjenester du bør bli kjent med

 • Praktisk gjennomføring av jobben og bruk av sjekklister

 • Hvordan håndtere de ulike aktørene og tiltakshaver sine forventninger

 • Typiske fallgruver og hvordan man unngår dem 

 

Varighet: 7 timer + pauser

Kurset kan avholdes digitalt eller i konferanselokaler.

I konferanselokaler ordnes mat og drikke.

 

Pris kr 5950 (ekskl. mva.)
Ved flere enn 5 deltakere fra samme firma; ta kontakt for pristilbud.

bottom of page