Vi spesialiserer oss på byggesak for nybygg, påbygg, tilbygg, bruksendringer og mer.

Vi bistår også med deling, seksjonering og annen rådgivning. 

Modern House

BYGGESAK

1.jpg

SEKSJONERING

Brannfjell.jpg

DELING AV EIENDOM

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre. Vi hjelper deg med saken fra start til slutt, og bistår med arkitekttegninger og som ansvarlig søker. 

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen.Ved reseksjonering: ny oppdeling av en seksjonert bygningsmasse. Vi kan også bistå med seksjonering av hagearealer og fellesarealer.

Vi kan søke om å fradele en ny eiendom fra eiendommen din. Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen. Vi kan også bistå med arealoverføring eller grensejustering.